Kesällä valmistaudumme huolto- ja rakentamistöin tulevaan talveen

Suomen kesä on perinteisesti tietöiden luvattua aikaa. Joskus sapettaa, miksi juuri omalle reitille tulee jokin arkirutiineja häiritsevä ilmiö, mutta sillekin on perusteltu syynsä. Kunnostaminen ja uudistaminen ovat oleellinen osa toimivan infrajärjestelmän ylläpitoa.

Jäähtyvyys rahanarvoiseksi hyödyksi

Puoli vuotta kaukolämpöä ilman perusmaksuja ja alempia lämmityskustannuksia. Näitä on tarjolla asiakkaillemme, kun yhdessä pidämme huolta kaukolämpölaitteistosta ja kaukolämpöveden jäähtyvyydestä. On tärkeää, että lämmitystä ja lämmintä käyttövettä on saatavilla tasaisesti ja varmasti. Kaukolämmön suhteen olennaista on luonnollisesti lämmöntoimittajan toimitusvarmuus mutta yhtä lailla myös toimiva ja oikein säädetty lämmityslaitteisto asiakaskiinteistöissä.  Toimivasta laitteistosta merkkinä on hyvä kaukolämpöveden jäähtyvyys, joka tarkoittaa kiinteistöön tulevan ja sieltä lähtevän kaukolämpöveden lämpötilaeroa.