Lämpöblogi

Energiapuu työllistää ja vahvistaa kansantaloutta

Elenia Lämmön energiatuotannon raaka-aine on vuosikymmenessä muuttunut fossiilisista pääasiassa puupohjaiseksi.

Elenia Lämmön energiantuotannosta valtaosa on lämmöntuotantoa eli kaukolämpöä koteihin, konttoreihin, kauppoihin ja teollisuuteen. Käytämme kotimaista energiapuuta kahdeksassa lämpölaitoksessa ja yhdessä voimalaitoksessa Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tuottamastamme kaukolämmöstä 70 prosenttia syntyy puusta, kun koko maan lämmöntuotannosta puupohjaista on 36 prosenttia. Kaikki käyttämämme puu on metsäteollisuudelle kelpaamatonta raaka-ainetta kuten teollisuuden sivutuotteita ja nuoren metsän kunnostuskohteista syntyvää puuta.

Elenia Lämmön noin 300 000 puukuution energialla voisi lämmittää noin 60 000 kotia.

Puu ylös, fossiiliset alas

Lisäämme jatkuvasti energiapuun hyödyntämistä ja vähennämme samalla fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Kaasun osuus oli vuonna 2007 noin 70 prosenttia energiaraaka-aineestamme ja puun noin 30 prosenttia, nyt luvut ovat toisinpäin.

Suomessa on hyvin puuta tarjolla. Alueellisia eroja toki on jonkin verran, riippuen muun muassa energiapuuta käyttävien laitosten määrästä alueella. Metsänhoitotarpeita on merkittävästi sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Hämeessä, joten potentiaali energiapuun saatavuuden osalta on hyvä. Tarvitaan vain lisää aktiivisuutta metsien hoitoon.

Energiayhtiölle on tällaisessa markkinassa ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö puuntoimittajan kanssa sujuu kitkatta. Kehitämme yhteistyössä menetelmiä ja toimintatapoja, joilla voimme mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää erilaisia energiapuulajikkeita.

Puu on puhdasta ja kotimaista

Energiapuuta Suomessa riittää. Yksin nuorten metsien harventamisessa on yli miljoonan hehtaarin hoitorästi, joka nykymenolla kasvaa hyvää vauhtia. Energiapuun hyödyntämisessä on paljon potentiaalia, jolla voisimme huomattavasti parantaa kansantalouttamme, kehittää aluetaloutta ja tuottaa energiaa vähemmillä päästöillä.

Puu on päästöjen osalta kaikin tavoin fossiilisia polttoaineita parempi raaka-aine.  Puuta poltettaessa savukaasujen poisto tehdään savukaasupesurilla, joka puhdistaa tehokkaasti leijupeti- ja arinakattiloiden savukaasut. Pesurista saadaan pienhiukkaset kiinni ja sen lisäksi savukaasuista hyödynnetään merkittävä määrä lämpöä.

Kotimaisen puuenergian käytöllä on merkittävät työllistämisvaikutukset. Yksin Elenia Lämmön käyttämän energiapuun vaikutus on 150 henkilötyövuotta. Energiapuun käyttö tukee erityisesti aluetaloutta ja alueiden työllisyyttä – se tarkoittaa vaikutuksia noin sadan kilometrin säteelle energiapuun käyttöpaikasta eli lämpölaitoksesta.

Energiapuun korjuu parantaa metsien tuottoa, kun puilla on korjuun jälkeen paremmin tilaa kasvaa. Terve metsä tuottaa omistajalleen huomattavasti paremmin kuin hoitamaton.

Lisätehoja korjuuseen ja kuljetuksiin

Kansantalouden kannalta energiapuun vaikutus on kaksinkertainen: säästämme fossiilisiin tuontipolttoaineisiin kulutetut eurot, kun energiaraaka-ainetta ei tarvitse ostaa ulkomailta. Samalla maksamme kotimaisesta raaka-aineesta kotimaiselle toimijalle, mikä työllistää veroja maksavia suomalaisia metsäalan ammattilaisia.

Olemme päässeet energiapuun hyödyntämisessä hyvään vauhtiin, mutta tehtävää on vielä paljon. Hoitorästien hyödyntämisen lisäksi tehokkuutta voidaan parantaa erityisesti nuorten metsien korjuutavoissa. Osaajia tarvitaan lisää, jotta saamme energiapuuta lisää markkinoille. Kehittämistarpeista huolimatta on syytä muistaa, että olemme kansainvälisesti erittäin pitkällä puuenergian hyödyntämisessä.

Karoliina Kärkäs

Kirjoittaja on Elenia Lämpö Oy:n hankintapäällikkö.

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa avaamme puun energian käytön ja nuorten metsien hoidon merkitystä. Blogisarja on tehty yhteistyössä L&T Biowatin kanssa.

 

 

 

Vieraileva kynä: Puuenergian lisääminen on ilmastoteko

Puun energiakäyttö on keskeinen osa suomalaista metsä- ja biotaloutta. Tukki-ja kuitupuusta hakkuutähteiksi jäävien latvojen, oksien ja kantojen lisäksi myös nuorten metsien harvennushakkuiden puuta voidaan hyödyntää energiatuotannossa.

Suomen metsien kasvu on ennätyksellistä. Runkopuun osalta kasvu vuonna 2017 oli 108 miljoonaa kuutiota, ja puumassan poistuma metsistä 87 miljoonaa kuutiota. Puumassa siis lisääntyy ja hiilinielumme kasvavat sekä nykyisellä hakkuumäärällä mutta myös siinä tapauksessa, että metsien hyödyntämistä tehostetaan maltillisesti.

Energiapuuksi päätyy puu, jolla ei ole metsäteollisuudessa käyttöä. Vuonna 2017 käytetystä 7,2 miljoonasta energiapuukuutiosta oli hakkuutähteitä 4 miljoonaa ja nuorten metsien hoitohakkuista saatua puuta 2,3 miljoonaa kuutiota. Näiden lisäksi poltettiin pieni määrä kantoja. Näistä saadaan vuodessa noin 14 miljardia kilowattituntia polttoaine-energiaa lämpö- ja voimalaitoksiin. Se vastaa lähes 700 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvitsemaa energiamäärää.

Metsä ja ilmastohyöty kasvuun energiapuuharvennuksella

Suomessa on harvennushakkuissa melkoinen hoitorästi: ensiharvennuksissa miljoonaa hehtaaria ja taimikoiden hoidossa 0,8 miljoonaa hehtaaria.

L&T Biowatti on erikoistunut tarjoamaan palveluita näiden harvennusrästeihin. Energiapuuharvennuksessa nuori metsä hoidetaan kuntoon ja samalla saadaan korjattua energiapuuta lämpö- ja voimalaitosta polttoaineeksi.

Nuoren metsän raivauksen kustannus on tyypillisesti useita satoja euroja hehtaarilta. Energiapuuharvennuksessa metsänomistaja ei maksa nuoren metsän hoidosta, vaan päinvastoin saa siitä korvauksen. Nuorten metsien energiapuuhakkuussa korvaus voi ylittää jopa pelkästä kuitupuuhakkuusta saatavan tulon.

Metsien hyvä hoito – taimikoiden hoidosta aina hakkuutähteiden hyödyntämiseen – on iso ilmastoteko. Ensisijainen hyöty on se, että puulla voidaan korvata usein fossiiliset tuontienergialähteet. Toinen merkittävä ilmastovaikutus on se, että hoidetut metsät kasvavat paremmin kuin hoitamattomat – hiilinielut lisääntyvät ja ilmastonmuutos hidastuu.

Kun puulla on tilaa kasvaa, sen kasvu kiihtyy. Parhaimmillaan metsään kasvaa alle kymmenessä vuodessa enemmän puuta kuin sieltä on nuoren metsän harvennuksessa hakattu. Hyvin hoidettu ja terve metsä tuottaa paremmin arvopuuta kuin hoitamaton metsä ja on vastustuskykyisempi tauteja ja tuhohyönteisiä vastaan.

Työtä suomalaisille

Puuenergian hyödyntämisellä on laajoja alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia. 50 000 kiintokuutiometriä puuta tuottaa noin 100 gigawattituntia energiaa. Tämän puumassan tuotantoon ja toimittamiseen paikalliselle lämpövoimalaitokselle tarvitaan noin 10 henkilötyövuotta. Energiapuun osto, korjuu ja kuljetus työllistävät koko maassa vuosittain noin 1 500 henkeä, ja lisäksi tulevat välilliset vaikutukset muun muassa kaluston ylläpitoon.

Suomessa metsänhoito on vastuullista ja se kestää kansainvälisen vertailun kaikilla mittareilla. Tämän takaavat sekä kattava metsälainsäädäntö että kestävää hyötykäyttöä painottava metsäalan osaaminen.

Metsien vastuullista hyödyntämistä valvotaan Suomessa paremmin kuin missään muualla maailmassa. Siksi on perusteltua, että metsiä hyödynnetään kokonaisvaltaisesti mieluummin meillä kuin siellä, missä asiat eivät ole samalla tasolla.

Hyvät metsänomistajat, lähtekää mukaan ilmastotalkoisiin ja hoidetaan yhdessä metsänne kuntoon!

 

Tomi Vartiamäki

toimitusjohtaja, L&T Biowatti Oy

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa avaamme puun energian käytön ja nuorten metsien hoidon merkitystä. Blogisarja on tehty yhteistyössä L&T Biowatin kanssa.

Asiakastyytyväisyyden kehittäminen tuottaa tuloksia

Vuodenvaihteen aikaan saimme taas tutkittavaksemme jokavuotisen asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset. Tulosten saaminen oli jälleen mielenkiintoinen hetki, seuraamme Elenia Lämmöllä eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä suurella mielenkiinnolla mm. näiden tutkimusten kautta. Asiakassuhteiden hoitoon ja vuoropuheluun olemme viime vuosina erityisesti panostaneet aktiivisen yhteydenpidon avulla, muun muassa erilaisten tapahtumien ja tapaamisten muodossa. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme avoimin mielin lämmitysasioiden ja energiaan liittyvien tarpeiden merkeissä.

Tutkimuksen tuloksista meillä oli ilo huomata, että mm. yritysten, julkisten asiakkaiden ja taloyhtiöiden segmentissä (B2B) tulokset olivat kehittyneet hienosti paremmiksi. Tässä tulokset paranivat lähes kaikilla osa-alueilla, suuria parannuksia tuli asiantuntijuudessa sekä hinta-laatusuhteessa ja kilpailukyvyssä. Myös henkilöstön ystävällisyys ja palveluhalukkuus saivat erittäin hyvät arvosanat. Absoluuttisesti parhaat arvosanat annettiin kaukolämmön helppohoitoisuudelle ja lämmönjakelun häiriöttömyydelle, joissa olemmekin tyypillisesti olleet vahvoja.

Tulokset ovat hyvin linjassa tavoitteemme kanssa olla asiakkaidemme kumppani energiaan liittyvissä kysymyksissä, oli sitten kyse lämmityksestä, energiatehokkuudesta tai esimerkiksi sisäilmaston olosuhteiden parantamisesta. Olemme kehittäneet tässä määrätietoisesti asiantuntijuuttamme ja palvelujamme, havaittujen asiakkaiden tarpeiden perusteella.

Tästä on hyvä jatkaa ja kehittyä edelleen asiakaslähtöisenä energiapalveluyrityksenä. Tutkimusten ja kyselyjen lisäksi arvostamme suoraa palautetta. Toivomme asiakkaidemme ottavan rohkeasti myös suoraan yhteyttä, niin voimme löytää keinot palvella kutakin asiakasta parhaiten.

 

Lauri Penttinen

Asiakkuuspäällikkö