Lämpöblogi

Kesäduunarit – mitä jäi käteen?

Elokuu lähestyy loppuaan. Monissa yrityksissä kesäduunarit tyhjentävät työpöytiään ja siirtyvät hiljalleen syksyisiin opinahjoihinsa. Kesän urakka on saatu päätökseen. Tässä vaiheessa on hyvä katsoa peruutuspeiliin, niin yrityksen kuin kesäduunarinkin. Mitä jäi käteen?

Monille kesätyö on ensiaskel työelämään. Kesätyöntekijän työtehtävät, vastuut ja velvollisuudet vaihtelevat työpaikan sekä nuoren oman kokemuksen ja taustan mukaan. On tärkeää, että nuori perehdytetään hyvin tehtäviin, otetaan osaksi työporukkaa sekä annetaan tukea ja opastusta koko kesätyön ajan. Myös me täällä Elenialla olemme saaneet kesäduunareista kallisarvoista lisäapua kesälomatuurauksiin, mutta samalla olemme saaneet virkistäviä tuoreita näkemyksiä ja arvokkaita ideoita asioiden kehittämiseksi, rakentavaa palautetta huonosti toimivista käytännöistä ja toimintamalleista sekä uusia mukavia tuttavuuksia. Olen kuullut jonkun sanovankin, että nuoret kesäharjoittelijat auttavat pitämään meidät jo vanhat konkarit mukana uusissa virtauksissa ja mullistuksissa.

Monelle nuorelle tärkeintä kesätyössä on saada omaa rahaa talven varalle, mutta toivon, että kesästä tarttuu mukaan myös paljon muutakin –taitoja, joista voi olla hyötyä vanhempana. Kesätyö asettaa velvoitteita sekä opettaa työelämän periaatteita ja pelisääntöjä nuorelle. Asenne, oma-aloitteisuus, rehellisyys, vastuullisuus, toisten kunnioittaminen, ei niinkään isoja sanoja, mutta suuria oppeja. Vaikka joskus kesähommat voi tuntua ”hanttihommilta”, uskon, että jokainen työpaikka opettaa tekijälleen jotain arvokasta. Ehkä ei siinä hetkessä, mutta opit voi monesti konkretisoitua vasta vuosienkin päästä. Omalla kohdallani opiskeluaikoina mansikkamaalla vietetyt tunnit ovat opettaneet sitkeyttä, ahkeruutta ja nöyryyttä. Käteen on jäänyt siis muutakin kuin palkkakuitti.

Nämä on niitä peräänkuulutettuja työyhteisötaitoja. Ei enää riitä, että on tutkinto tai kaksikin suoritettuna. Tietoon perustava osaaminen vanhenee nopeasti, jolloin siitä on vaikea rakentaa kestävää, pitkäaikaista kilpailuvalttia. Työelämässä menestymiseen tarvitaan asennetta ja kykyä tulla ihmisten kanssa toimeen. Sitä ei voi opiskella oppikirjoista, vaan sitä saa näistä kokemuksista. Mansikkamaaltakin.

Virpi Suomalainen

Miksi seinänaapurillasi voi olla kuumempaa?

Taloyhtiösi naapuriasunnossa hikoillaan ja tuuletetaan lämpöä ikkunoista ulos, sinun asunnossasi sisälämpötila laskee turhankin alas eivätkä lämmityspatterit edes lämpene. Tämä kuvailtu tilanne on hyvinkin yleinen ja syyllinen siihen on useimmiten rakennuksen lämmitysverkoston epätasapaino.

Lämmitysverkossa kiertävä vesi kuljettaa lämmön pattereille huonekohtaiseen lämmitykseen. Jos rakennuksen sisäiset lämmityslinjat huonepattereille asti eivät ole tasapainossa, tapahtuu huonoimmillaan seuraavaa: Lämmitysjärjestelmän vettä virtaa liikaa osaan pattereissa ja näissä tiloissa huonelämpötila nousee turhan korkealle. Ja vastaavasti niissä huonetiloissa palellaan, joiden lämmityspattereissa vesi ei kierrä tarpeeksi.

Mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan on patteriverkoston perussäätö, jonka toteuttamiseen tarvitset osaavan LVI-suunnittelijan sekä putkiurakoitsijan. Työvaiheet perussäädössä ovat yksinkertaistaen seuraavat:

  • Patteri- ja linjasäätöventtiilien ja lämmöntuotantolaitteiden toiminta tarkastetaan ennen perussäädön aloittamista
  • Pakkaskaudella lämmityspattereiden termostaatit irrotetaan ja LVI-suunnittelijan määrittämät esisäätöarvot asetetaan patteriventtiileihin sekä lämmitysverkoston linjasäätöventtiileihin
  • Lämmitysverkoston annetaan tasaantua, jonka jälkeen linjasäätöventtiilien vesivirtaamat ja huonetilojen lämpötilat mitataan. Mittaustulokset toimitetaan suunnittelijalle, joka määrittelee mahdolliset korjaavat lisätoimenpiteet.
  • Tehdään määritetyt korjaustoimenpiteet, uusi tasaantumisaika sekä uudet mittaukset
  • Kun mittaustulokset hyväksyttävät, patteritermostaatit kiinnitetään takaisin

Patteriverkoston perussäädön toteuttamista kannattaa harkita varsinkin rakennuksen remontoinnin yhteydessä. Esimerkiksi jos talon eristystasoa parannetaan, ikkunoita uusitaan tai lämmitys-/ ilmanvaihtojärjestelmää kunnostetaan, on perussäädön toteutus perusteltua. Motivan arvion mukaan patteriverkoston perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 prosentin energiansäästö, riippuen rakennuksen lähtötilanteesta. Rahallinen säästö voi siis olla merkittävä ja samalla ylläpidetään viihtyisät asuinolosuhteet jokaisessa huoneistossa. Enää ei sinun tarvitse siis palella tai kärsiä huonetilojen ylilämmöstä.

Voimalaitoksen valvomossa energiansäästön ammattilaisia

Tällä viikolla 41 vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa.  Tämän innoittamina päätimme aloittaa blogissamme juttusarjan siitä, mitä kaikkea energiatehokkuus tarkoittaa työssämme Elenia Lämmöllä – kuinka se näkyy käytännön työssämme.

Olemme jo aiemmin kirjoittaneet siitä kuinka palveluilla ja viestinnällä voidaan parantaa myös energiatehokkuutta.  Tällä kertaa päätimme avata voimalaitoksen valvomon toimintaa tästä näkökulmasta, koska valvomon henkilökunnan työssä energiatehokkuus tulee käytännössä esiin joka ikisessä toimenpiteessä 24/7.

Energiatehokkuusasiat mielletään taloudellisina asioina, koska energian hinta on usein ohjaavana tekijänä – valvomon toimenpiteet vaikuttavat suoraan laitoksen rahavirtoihin. Kun asiat tehdään energiatehokkaasti, ne tehdään samalla taloudellisesti. Tämän tavoitteen toteutumisessa ratkaisevan tärkeässä asemassa on osaava ja asiantunteva henkilökunta.

Valvomossa huomioidaan energiatehokkuutta esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Vanajan voimalaitoksen tuotantosuunnitelmassa otetaan huomioon sääennusteet sekä kokemukseen perustuvat arviot kaukolämmön kulutuksesta. Lämpötilakäyriä säätämällä optimoidaan lämmöntuotanto suhteessa tarvittavan lämmön määrään. Samalla otetaan huomioon sähkön markkinahinta ja optimoidaan tuotanto myös kustannustehokkaasti parhaalla tavalla. Myös lämmön kulutuspiikit otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lämmöntuotannossa. Kaukolämpöverkkoon ajetaan juuri oikeanlämpöistä vettä, jotta lämpöä riittää kaikille asiakkaille kuitenkin lämmittämättä kaukolämpövettä liikaa. Korkeampi lämpötila johtaisi suurempiin lämpöhäviöihin kaukolämpöverkossa ja nostaisi myös voimalaitokselle palaavan kaukolämpöveden lämpötilaa, jolloin muun muassa savukaasupesurilla tapahtuva lämmöntalteenotto huononisi. Valvomo-operaattori toimeenpanee tuotantosuunnitelman, seuraa sen toteutumista ja tarvittaessa säätää tuotantoa oikeaan suuntaan.
  • Vanajan voimalaitoksella hyödynnetään kaukolämpöakkua siten, että kattila käy koko ajan hyvällä hyötysuhteella. Akkuun tallennetaan lämpöä varastoon, jolloin ei tarvitse myöskään käyttää muualla verkossa sijaitsevia maakaasulaitoksia niin paljon. Akun täyttö ja purkaminen suunnitellaan siis mahdollisimman energiatehokkaasti.
  • Kattilasta poistuvat savukaasut ovat vielä kuumia ja niissä on paljon hyödynnettävissä olevaa lämpöenergiaa. Savukaasupesurilla saadaan piipusta poistuvista savukaasuista lämpö tehokkaasti talteen. Samalla savukaasuista saadaan myös puhdistettua muun muassa hiukkasia ja rikkidioksidia.
  • Hyvän palamisen mittaus ja säätö hoidetaan automaatiojärjestelmän avulla, mutta operaattorin tehtävä on myös valvoa palamisen tasoa. Hyvän palamisen varmistamisella pidetään päästöt kurissa, mutta varmistetaan samalla myös polttoaineen tehokas hyödyntäminen. Valvomon henkilökunnalla on kokemuksen perusteella kertynyt paljon tietoa hyvistä ja huonoista polttoaineista hyötysuhteen kannalta ja he pystyvät antamaan niistä parasta palautetta polttoainehankinnasta vastaaville. Esimerkiksi eri vuodenaikoina vaatimukset polttoaineilta vaaditulle laadulle vaihtelevat.
  • Koska ajotavassa on otettava huomioon laajasti eri näkökohtia, voidaan voimalaitosta ajaa toimivasti useilla eri tavoilla. Näistä parhaan selvittämiseksi Elenia Lämmössä onkin ollut käynnissä vuoden 2017 alusta sisäinen tehokkuuskilpailu parhaan hyötysuhteen saavuttavan ajotavan löytämisessä.

Elenia Lämpö lämmittää myös vastuullisen sydäntä

Olen tehnyt tähänastisesta urastani suurimman osan ympäristövastuun ja erityisesti vastuullisuusviestinnän ja markkinoinnin saralla. Siinä työssä opin miten ympäristövastuullisuudella voi saada kilpailuetua, mikä merkitys sillä on kuluttajille ja miten asioista kannattaa viestiä, jotta teema liikauttaa.

Tärkeintä vastuullisuusviestinnässä on olla aito sekä luotettava. Näillä teemoilla ei voi lähteä ns. viherpesemään yrityksen kasvoja. Faktat täytyy siis olla kunnossa. Kuluttajaa pelkkä asiapitoinen sisältö ei kuitenkaan liikauta vaan ympäristöviestintään pätee samat lait kuin muuhunkin markkinointiin.  Se joka onnistuu koskettamaan kuluttajan sydäntä saa aikaiseksi parasta tulosta.

Kaukolämpö jos jokin on tuote, joka koskettaa. Ilman lämpöä ja lämmintä vettä ovat tunteet pian pinnassa.  Uudessa tehtävässäni koen innostavana haasteena sen, että kaukolämmön tapainen välttämättömyystuote liikauttaisi loppukäyttäjän mieltä myös muuten kuin vain sen hyvin harvoissa toimituskatkoissa.

Toivon onnistuvani viestimään Elenia Lämmön asiakkaille sen, miten vastuullisesti ja luotettavasti tuo lämpö hänelle tuotetaan. Tuottamamme lämpö on lähes 70 %:sti tehty uusiutuvia polttoaineita käyttäen. Tämä on aivan huikea luku verrattuna maan keskiarvoon 36 %:iin. Elenia Lämpö myös kehittää jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää uusiutuvia polttoaineita ja energian tehokasta käyttöä, tarjoten asiakkaille erilaisia ns. hybridiratkaisuja. Näistä faktoista jos mistä on hyvä lähteä rakentamaan myös tunteita liikuttavia tarinoita, koska niiden perusta eli yrityksen toiminta on vastuullisuuden kannalta kestävällä pohjalla.